1. เลือกเมนูแจ้งชำระเงิน (แถบด้านบน)
  2. กรอกรหัสใบสั่งซื้อ (ได้จากรายการสั่งซื้อ) และรายละเอียดให้ครบถ้วน
  3. แนบหลักฐานการโอนเงิน เช่น ถ่ายสลิป atm, internet banking
  4. คลิกแจ้งการชำระเงิน