เครื่องนวด AV

1,999฿

สั่น 12 จังหวะ มีหัวซิลิโคนนิ่มเนื้อดีเรียบ เปลี่ยนได้ 3 แบบ คือ หัวเรียบ หัวแบบสอด และหัวคล้ายลิ้น ใช้ถ่าน
AA*4 ก้อน