กางเกงทอม

1,491฿

กางเกงทอม ขนาดกลาง มีไข่ เนื้อตัน ขนาดดิลโด้ ความยาวทั้งหมด 6 นิ้ว ยาวถึงไข่ (ส่วนที่ใช้งาน) 5.3 นิ้ว
รอบวงส่วนปลาย 4 นิ้ว รอบวงส่วนโคน 5 นิ้ว เอวยืดสุด 38 นิ้ว ดิลโด้ซิลิโคน นิ่ม ไม่เจ็บค่ะ