กางเกงทอม

1,391฿

กางเกงทอม กางเกงดิลโด้ เนื้อนิ่ม ขนาดใหญ่ แบบมีไข่ ขนาดดิลโด้ ยาวทั้งหมด 7.4 นิ้ว ยาวถึงไข่ 6.4 นิ้ว
รอบโคน 5.2 นิ้ว รอบปลาย 5.5 นิ้ว